Covid19

Dalsøren camping tek forholdsreglar i forhold til Covid19


 • Oppslag på campingplaasen om å holde avstand til andre og å vaske hendene godt.
 • Ekstra sjekk på at det er såpe i alle dispensere på toalett.
 • Ekstra reinhald med sprit på alle kontaktflater i fellesareal.
 • Felles opphaldsrom/bibliotek er inntil vidare ikkje åpna men kan åpnast for familiar i same gruppe. Rommet må då reingjerast før det kan åpnast til ny gruppe.
 • Ekstra reinhald på toalett og kontaktflater med sprit.
 • Informasjon om å holde avstand på alle kassakvitteringer
 • Ekstra reinhald i hytter og kontaktflater i hyttene.
 • Ekstra styrke på vifter som luftar ut toalettanlegget.
 • Utplassering av sprit i resepsjonen og vask av terminal i sprit fleire ganger for dagen.
 • Oppheng av plexiglass i resepsjonen for å beskytte både kundar og tilsette for mogleg smitte.
 • Vi fyljer nøye med på smittesituasjonen via FHI og vil gjere andre tiltak dersom det skulle bli nødvendig